ToP programma

ToP programma

Wat is het ToP programma

Het ToP- programma staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuren. Ouders waarbij hun kindje voor 32 weken geboren wordt of een geboortegewicht lager dan 1500gram is, komt in aanmerking voor de begeleiding middels het Topprogramma.

Visie van het ToP – programma is:

“Iedere ouder en kind in hun kracht te zetten om met ontspanning en zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te zien.”

Het doel van het ToP- programma is de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeg geborene en zijn ouders na ontslag uit het ziekenhuis te bevorderen. ToP steunt daarom ouders, gedurende het gehele eerste levensjaar van hun kind, om met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van hun baby te begeleiden.

ToP gaat niet uit van de problemen maar van de mogelijkheden die het kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen. Centraal daarbij staat dat het kind actief en ontspannen deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk voor hem/haar zijn.

De kinderfysiotherapeut komt bij ouders aan huis. Zij heeft een aanvullende opleiding gevolgd in het observeren en interpreteren van het gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven. De ondersteuning die gegeven wordt betreft geen vast oefenprogramma maar wordt bepaald door keuzes die passen bij dit kind en zijn/haar ouders.

Vergoeding

Het ToP – programma bevat 12 behandelingen aan huis vanuit de basisverzekering. Dit valt buiten de 18x kinderfysiotherapie die ook in de basisverzekering zit.