Mama & Baby fit

FitFriends

Het is een leefstijlprogramma voor het hele gezin om te zorgen voor een juiste balans in voeding en bewegen. Het doel is om met elkaar vroegtijdig in te grijpen en te zorgen voor een gezonde leefstijl binnen uw gezin.

Voor wie
De begeleiding is voor kinderen tussen de 2 en 18 jaar uit Heiloo, Limmen en omstreken, waarbij uw inzet en motivatie zeer belangrijk is om de doelen te bereiken. Binnen elk gezin worden individuele doelen gesteld en een programma op maat gemaakt.

Door wie
Het team bestaat uit de volgende zorgverleners die allemaal werkzaam zijn binnen Gezondheidscentrum Heiloo en Limmen:

Kinderfysiotherapeut van Kinderfysiotherapie Nelissen
De kinderfysiotherapeut is de expert in bewegen en kan u en uw kind informeren over voldoende beweging voor uw kind. 20 weken lang (1x p.w.) zal uw kind binnen de groep begeleidt worden in de fitnesszaal om doelen op sportgebied te behalen. Deze training vindt plaats op maandag- of woensdagmiddag. Ook plezier krijgen in bewegen en zelfvertrouwen verhogen staan hoog in ons vaandel. De kinderfysiotherapeut werkt ook nauw samen met de buurtsportcoach.

Buursportcoach vanuit Sportservice Kennemerland en Alkmaarsport
De buurtsportcoach heeft nauwe connecties met alle sportaanbieders in Heiloo, Limmen en omstreken. Zij kan u en uw kind in contact brengen met een sport naar uw keuze om te kijken of dit een geschikte maar vooral ook leuke sport is wat aansluit bij jullie wensen.
Tijdens het programma heeft zij ook de mogelijkheid om de kinderen kennis te laten maken met een sport in de buurt.

Kinderdiëtist vanuit De Bloei Diëtistenpraktijk en Voeding op Maat
De kinderdiëtist zorgt ervoor dat zowel u als uw kind inzien en begrijpen wat goede voeding is en waarvoor je dit nodig hebt. Goede voeding is belangrijk voor de ontwikkeling en groei van uw kind. Bij het geven van onze adviezen en begeleiding hebben wij veel aandacht voor omgaan met eten, leren proeven en leren keuzes te maken. Plezier in eten is daarbij het uitgangspunt. Voor ieder kind worden individuele doelen opgesteld. Uw kind wordt individueel begeleid om te streven naar zijn of haar persoonlijke doel(en). Deze persoonlijke begeleiding vindt een keer in de 2-4 weken plaats.

Orthopedagoog vanuit Gemeente Heiloo of Castricum
De orthopedagoog kan u en uw kind begeleiden bij het proces op weg naar een gezonde levensstijl. U krijgt informatie over hoe eet- en beweeggedrag ontstaat. Daarbij leert u hoe u dit gedrag positief kunt beïnvloeden om uw kind te motiveren en zelfvertrouwen te geven. Maar ook hoe om te gaan met moeilijke momenten en bedenken van oplossingen.

Vergoeding en kosten
Alle contactmomenten bij alle zorgverleners worden volledig uit elke basisverzekering vergoed. De begeleiding zal daarom geen extra kosten voor u meebrengen.

    U gaat akkoord met het privacy regelement van Kinderfysio Nelissen