Het verwerken van alle prikkels die binnenkomen via onze zintuigen is iets wat continue doorgaat en aanstaat. De hersenen gaan met deze prikkels aan de slag en beoordelen of en wat voor reactie er nodig is. Door de zintuiglijke prikkels zijn wij in contact met de wereld, onze omgeving, met elkaar en met onszelf.

Zintuigelijke prikkelverwerking wordt ook wel sensorische informatieverwerking (SI) genoemd. De informatie die je baby of kind opneemt met ogen, oren, neus, mond, spieren/gewrichten, huid en het evenwichtsorgaan worden door de hersenen verwerkt. Hierdoor ontstaat een beeld van de wereld om het kind heen zodat hij of zij er op de juiste manier op kan reageren.
Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben zintuigen die minder makkelijk samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van je baby of kind, het wel of niet goed in slaap kunnen vallen, ontspannen kunnen drinken aan de borst/of fles, op de motorische ontwikkeling, het leren op school en mogelijk de thuissituatie.

Sommige baby’s of kinderen zijn over- of onderprikkeld. Dit is te merken aan het gedrag wat ze laten zien. Het kind kan een dromer of een prikkelzoeker zijn die onderprikkeld is, of het kind is overprikkeld en reageert daar boos op of vermijd dan vaak de prikkel of activiteit.

Wat kan de SI-therapeut voor uw kind doen:

  • In kaart brengen of uw kind onder- of overprikkeld is, door middel van vragenlijsten en observaties op school, thuis of op het kinderdagverblijf.
  • Gerichte oefeningen en adviezen geven afgestemd op uw baby of kind.
  • Te zorgen voor antwoorden op de dingen die je opmerkt als ouder en hierop in te kunnen spelen.
  • Te zorgen voor meer rust en ontspanning voor zowel je baby of kind maar ook voor jezelf als ouder.

Bij twijfels of vragen meldt uw kind aan via onze website en laat de kinderfysiotherapeut meedenken en jullie adviseren of SI-therapie de juiste behandeling is voor uw baby of kind.