Wie zijn we

Ons website-adres is: http://kinderfysionelissen.nl.

Privacy regelement

Reacties

Kinderfysiotherapie Nelissen vindt het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij informeren u in dit regelement zo helder mogelijk over de manier waarop wij dat doen. Het start bij de aanmelding van u kind bij onze praktijk. Hiervoor vult u digitaal een aanmeldformulier in op onze website. De gegevens die u invult zullen alleen zichtbaar zijn voor de medewerkers van de praktijk en zullen gebruikt worden voor inschrijving in ons beveiligd elektronische patiëntendossier. Door invulling van dit formulier geeft u tevens toestemming voor het gebruik van de gegevens van uw kind ten behoeve van dit digitale patiënten dossier en gaat u akkoord met deze privacy regelement. Tevens geeft u aan of er toestemming is voor overleg met andere zorgverleners / onderwijsinstellingen indien nodig.

Uiteraard gaat uw (kinder) fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom zijn naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgesteld:

 • Toegang tot de gegevens: behalve de (kinder)fysiotherapeut die uw kind behandelt hebben ook de andere medewerkers van de praktijk toegang tot het dossier. Zij  hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.
 • Inzage recht: u heeft het recht om de gegevens die over uw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat deze onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Indien uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zal dit anoniem gebeuren. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat doorgeven aan uw fysiotherapeut.
 • Gegevens van uw kind worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie, alleen pas bij uw akkoord met dit regelement. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat uw kind uitbehandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd, dat alleen bovengenoemde groep mensen deze gegevens kan inzien. Voor medische dossiers betreft dit een verplicht bewaartermijn van minimaal 15 jaar.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier omgaat met de  gegevens kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Gebruik van Gegevens

 • Invoering van de volgende gegevens in het dossier zijn: de NAW gegevens, geboortejaar, ziektekostenverzekeraar, huisarts, specialist, BSN nummer, sport, werk, hobby en behandelgegevens. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd elektronisch patiëntendossier.
 • Deze gegevens worden verwerkt in verslaglegging richting de huisartsen, jeugdartsen, scholen en specialisten met uw toestemming door akkoord te gaan met het regelement op het aanmeldformulier.
 • De inloggegevens voor het openen van uw dossier worden op een veilige plek bewaard. Hierbij maken wij gebruik van meerdere aparte accounts met dubbele beveiliging.
 • Het archief voor zover schriftelijk zit in een afgesloten kast in een afgesloten kamer.
 • Indien een therapeut de behandelruimte verlaat, wordt het programma gesloten of de ruimte zelf afgesloten.
 • In bijzijn van de patiënt wordt het overzichtsscherm van Intramed op anoniem gezet, zodat de privacy van andere patiënten gewaarborgd wordt.

Als u naar aanleiding van bovenstaande punten in het Privacy Regelement nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.